Edictes

Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1198 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora del preu públic per a curses de muntanya
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de la denominació i numeració del carrer Alt la Manet i el carrer Baix la Manet
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 724 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça de Serrat
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9317 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la plaça de Serrat
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9057 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del Pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2995 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació de l'expedient i licitació de l'arrendament d'un habitatge a Queralbs
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2743 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació del plec de condicions i la licitació dels permisos de caça 2020
Exercici: 2020 Bop: 73-0 Edicte: 2350 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1665 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial pressupost exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1660 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del Pla director de l'aigua
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar