Edictes

Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2995 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació de l'expedient i licitació de l'arrendament d'un habitatge a Queralbs
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2743 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació del plec de condicions i la licitació dels permisos de caça 2020
Exercici: 2020 Bop: 73-0 Edicte: 2350 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1665 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial pressupost exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1660 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del Pla director de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1659 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic de Queralbs
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9355 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci referent a la substitució de l'alcaldessa per absència
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7459 AJUNTAMENT DE QUERALBS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7049 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7048 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar