Edictes

Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'expedient 2/2021 de modificació de pressupost
Exercici: 2021 Bop: 239-0 Edicte: 10457 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del projecte de Reasfaltat de la carretera de Serrat i la carretera de Fustanyà del terme municipal de Queralbs
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9655 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de la memòria valorada "Rehabilitació d'un habitatge dotacional al nucli de Serrat"
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8418 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8206 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7983 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del projecte de reasfaltatge d'una part de la carretera de Serrat i la carretera de Fustanyà del terme municipal de Queralbs
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6439 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6438 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Informació pública de l'obra i ús provisional en el camp denominat "El Vilà" de Queralbs per a destinar-ho a aparcament de vehicles
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5814 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5813 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar