Edictes

Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 10005 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 10004 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9801 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9592 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació del plec de clàusules d'un contracte d'arrendament
Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9591 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9581 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6682 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci referent a la substitució de l'alcaldessa
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4848 AJUNTAMENT DE QUERALBS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3975 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de licitació de permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3974 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública