Edictes

Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7049 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7048 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5927 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de delegació de funcions de l'alcaldessa
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3813 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'un pla especial
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1838 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'una memòria descriptiva i valorada
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 613 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 612 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENTDE QUERALBS Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9465 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar