Edictes

Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5649 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del carrer de Baix de Queralbs
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5651 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic del nucli
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5648 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'auto consum amb energia fotovoltaica
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5646 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5277 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del Reglament regulador del servei de cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4938 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'Ordenança de regulació de l'ús públic del medi natural, i accés motoritzat al paratge de Fontalba i a les Gorges del Freser
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 3032 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable a la Vall de Núria
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2502 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació del plec de clàusules que regirà l'adjudicació dels permisos de caça 2022 i convocatòria de la licitació
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'expedient 2/2021 de modificació de pressupost
Exercici: 2021 Bop: 239-0 Edicte: 10457 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del projecte de Reasfaltat de la carretera de Serrat i la carretera de Fustanyà del terme municipal de Queralbs
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar