Edictes

Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7107 AJUNTAMENT DE QUERALBS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 120-0 Edicte: 5495 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4652 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Queralbs i Sant Pau de Segúries
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 4065 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció de personal
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 1012 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient de contractació
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 1010 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 7-0 Edicte: 93 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11034 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 10005 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 10004 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2018
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública