Edictes

Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9355 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci referent a la substitució de l'alcaldessa per absència
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7459 AJUNTAMENT DE QUERALBS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7049 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7048 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5927 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de delegació de funcions de l'alcaldessa
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3813 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'un pla especial
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1838 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'una memòria descriptiva i valorada
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 613 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 612 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar