Edictes

Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6682 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci referent a la substitució de l'alcaldessa
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4848 AJUNTAMENT DE QUERALBS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3975 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de licitació de permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3974 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 90-0 Edicte: 3819 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 38-0 Edicte: 1433 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1287 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 766 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació inicial del Pla especial per campament juvenil de Daió i informe de sostenibilitat ambiental
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11196 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació d'un expedient d'adjudicació directa
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11053 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública