Telefèric gratuït pels ciutadans empadronats a Queralbs

D’acord amb el conveni de col·laboració signat entre FGC i l’Ajuntament de Queralbs per a l’any 2021 les persones empadronades a Queralbs tenen dret a viatjar de forma gratuïta en el telefèric de Núria al Pic de l’Àliga i poder-ne fer ús tantes vegades com desitgin.

Tramitació: per tal de poder acreditar aquest dret cal sol·licitar  un únic volant d’empadronament a través de la pàgina web de l’Ajuntament

www.ajqueralbs.cat

Seu electrònica

Tràmits municipals

Instància genèrica

El beneficiari s’adreçarà a qualsevol punt de venda de FGC i podrà adquirir el títol de transport corresponent (preu 0,00€) ensenyant el volant d’empadronament i el DNI. Per viatjar amb telefèric és obligatori disposar del títol de transport a efectes de la cobertura de l’assegurança obligatòria de viatgers.

Aquest volant d’empadronament té una validesa per a tot l’any 2021 i per tant, només caldrà fer una sola petició de volant a l’Ajuntament.