Resolució de la licitació de concessió de tres places d’aparcament municipal situat a la plaça del Raig