Relació de preus mínims adjudicats en els permisos de la licitació de caça 2022/ Relación de precios mínimos adjudicados en los permisos de la licitación de caza 2022

SELECTIU ISARD/ SELECTIVO REBECO 

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 867,00€

TROFEU MUFLÓ / TROFEO MUFLÓN

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 1.750,00€

 TROFEU ISARD/ TROFEO REBECO

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 3.680,00€