Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar