Resum de la reunió del 23-02-17 en relació a la regularització cadastral