PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX L’ADJUDICACIÓ DIRECTE I GRATUÏTA EN FAVOR DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (“FGC”), DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE PART DELS TERRENYS COMUNALS DEL MUNICIPI DE QUERALBS I DE LES EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN AQUESTS TERRENYS QUE CONFORMEN L’ESTACIÓ D’ESQUÍ I EL PARC LÚDIC DE LA VALL DE NÚRIA, PER TAL D’EXPLOTAR-LOS I GESTIONAR-LOS

7048_1 7048_2 7048_3 7048_4