Noves mesures restrictives per frenar la pandèmia de Covid-19- En vigor a partir d’avui, 7/01/2021

Entren en vigor avui dijous 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies

 

Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, del Departament de Salut per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya a causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya. Davant d’això el Procicat ha aprovat que cal revisar les mesures de prevenció i control vigents i dur a terme una nova escalada.

Les noves mesures aprovades han entrat en vigor avui dijous dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. No obstant, com sempre, seran avaluades contínuament.

Mobilitat limitada al municipi tota la setmana

– Es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.

– Se suspèn l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.

Trobades familiars

– Les trobades familiars i/o socials no poden superar les sis persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència.

– Es recomana que les trobades en espais tancats, incloent els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Comerç minorista: de dilluns a divendres

– Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

– Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la major afluència que es dóna en cap de setmana.

– Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.

– S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

Horaris comercials

– L’horari d’obertura al públic en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21h, en general; no obstant, sí podrà arribar fins a les 22h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23h per a serveis de restauració a domicili.

Equipaments esportius

– Tancament dels que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.

Lleure infantil i juvenil

– També se suspenen les activitats del lleure infantil i juvenil.

– Se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva.

Cultura popular i competicions esportives

– Se suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu.

– S’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

 

  • Aquí trobareu l’enllaç dels diferents models de certificats d’autoresponsabilitat pels desplaçaments per la crisi sanitària per la COVID-19

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19

 

  • Enllaç per obtenir més informació en relació la resolució RLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot pandèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890384&language=ca_ES