Horari del cremallera durant el mes de novembre de 2021

 Activitats i serveis disponibles els dissabtes i diumenges:

  • Telefèric Coma del Clot
  • Basílica, l’ermita de Sant Gil, l’exposició de l’esquí i el centre d’interpretació. A l’estació de Ribes Vila es podrà visitar l’exposició del material mòbil del cremallera (també dies feiners).
  • Autoservei
  • Botiga
  • Oficina d’informació

    • El parc lúdic romandrà tancat durant tot el període