Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del Covid-19

En la línia de les darreres resolucions sobre l’assumpte, la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, publicada al DOGC número 8324, de 23 de gener de 2021, prorroga les mesures vigents fins al moment, sobre mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, regulades a la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener (DOGC de 17/01/2021)

Les mesures adoptades han entrat en vigor avui 25 de gener de 2021, i s’han previst fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021

La resolució introdueix pocs canvis en relació a les mesures adoptades per a la quinzena anterior, destacant les següents:

Sobre desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances i estacions de proveïment, ara diu que s’admeten els desplaçament a entitats financeres i d’assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics, a estacions de proveïment, i, en cas que no n’hi hagi l’oferta comercial corresponent en el municipi de residència, per a l’adquisició de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, al municipi més proper on es puguin realitzar les gestions, el proveïment o les adquisicions corresponents.

Per més informació sobre la resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf