El 15 de desembre de 18.00h a 20.00h participa en el taller de la Unitat de paisatge de la Vall del Freser

Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori : Procés de participació ciutadana en la
redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Enllaç de registre al procés de participació del PAESC de les Valls del Freser

Dimecres 15 de desembre de 18.00h a 20.00h – online: https://forms.office.com/r/98TAueT29J

El Pacte de les Alcaldies és una iniciativa europea en què els municipis assumeixen el compromís voluntari
de millorar l’eficiència energètica, utilitzar energies renovables i adaptar el seu territori al canvi climàtic.
L’adopció d’aquest compromís comporta la redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) mitjançant els quals es planifiquen les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a realitzar
en els pròxims anys en el municipi.

El PAESC és un document de planificació energètica i climàtica que té per finalitat assolir l’objectiu europeu
d’una reducció del 55% d’emissions de CO2 per l’any 2030. En aquest marc, el Servei de Medi Ambient de
la Diputació de Girona impulsa el procés participatiu per a l’elaboració PAESC de 221 municipis gironins.
Mitjançant criteris ambientals, aquests municipis s’han agrupat en 20 Unitats del Paisatge (UP) per tal de
proposar accions a nivell supramunicipal.

La unitat de paisatge de la Vall del Freser inclou els municipis de Campelles, Queralbs, Pardines,
Planoles, Ribes de Freser i Toses.

Els Objectius del procés participatiu son:
 Promoure el debat ciutadà sobre l’energia sostenible i el clima.
 Debatre sobre el model energètic que es vol impulsar a cada Unitat del Paisatge
 Recollir propostes d’acció supramunicipals i municipals.
 Elaborar un Pla d’Acció que incorpori el debat i les propostes de la ciutadania.

Qui hi pot participar?
Qualsevol persona, entitat, associació o agent del territori que tingui interès en el Medi Ambient.

Com hi puc participar?
S’han obert dos canals de participació a la plataforma Decidim: https://paesc-decidim.ddgi.cat/

Sessió de participació telemàtica: Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori.
L’objectiu de les sessions és debatre el model energètic que es vol impulsar al territori. A partir de
l’exposició dels aspectes més destacables de la diagnosi del PAESC, es treballarà amb la ciutadania
i entitats sobre quines propostes es poden dur a terme a nivell supramunicipal per a reduir les
emissions. Es farà un recull de les propostes que han sortit i es publicaran al Portal Decidim. La
sessió de la UP Alt Ter tindrà lloc el dimarts 16 de novembre de 18.00h a 20.00h

Enllaç de registre al Taller de participació de les Valls del Freser:
https://forms.office.com/r/98TAueT29J

Espai per a fer propostes. Amb l’objectiu de recollir propostes de cada municipi, s’obrirà un espai
virtual al Decidim durant un període de 30 dies després de la sessió participativa. Durant aquest
període es podrà donar suport a les propostes i fer comentaris per tal donar visibilitat a aquelles
que tenen un major consens de la ciutadania per estudiar la seva incorporació als documents.

https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/vallsfreser