Edicte d’aprovació ” Projecte de renovació de l’enllumenat públic de Queralbs”

Edicte renovació de l'enllumenat