Conte amb titelles el dia 20 d’agost de 2021 a la Casa de Núria