Aprovació definitiva del projecte “Reasfaltat de la Ctra. de Serrat i la Ctra. de Fustanyà”