Aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça de Serrat