Aprovació de l’expedient d’adjudicació directa a favor de Ferrocarrils de la Generalitat

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX L’ADJUDICACIÓ DIRECTA I GRATUÏTA EN FAVOR DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT FINS A 31 DE MAIG DE 2018, DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DELS TERRENYS COMUNALS DEL MUNICIPI DE QUERALBS I DE LES EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN AQUESTS TERRENYS QUE CONFORMEN L’ESTACIÓ D’ESQUÍ I L’ESPAI D’OCI DE LA VALL DE NÚRIA, PER TAL D’EXPLOTAR-LOS I GESTIONAR-LOS.

BOP Ferrocarrils