Anunci de l’aprovació de l’expedient de concessió de tres places d’aparcament de l’aparcament municipal situat a la plaça del Raig