Anunci d’aprovació de la licitació de caça de la temporada 2022

Avui, 31 de març de 2022, ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci d’aprovació d’expedient i licitació de permisos de caça de la temporada 2022. Simultániament s’anuncia la convocatòria de la licitació

Anunci BOP caça 31-03-22

2022 – ANUNCIO LICITACIÓN

Annex 1 català i castellà 2022

ANNEX 2 català 2022

ANEXO 2 – Castellà 2022

  • Dates previstes d’execució dels permisos de caça: /Fecha previstas de ejecucion de los permisos de caza:

 

Isard selectiu: des del mes d’octubre del 2022 fins l’abril de 2023/   Rebeco selectivo: desde octubre del 2022 hasta abril del 2023

Isard trofeu: Novembre del 2022 i març del 2023/   Rebeco trofeo: Noviembre del 2022 y marzo del 2023

Mufló: novembre del 2022/    Muflón: noviembre del 2022