Agencia Catalana de l’Aigua

Informació important com la reducció de cànon de l’aigua per al context de COVID-19, línies d’ajuts de lleres en trams urbans, i obres en marxa, entre altres.

http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/butlleti/butlleti-infoaca/