Calendari recollida de voluminosos per a l’any 2022

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

 

Els dies de recollida de voluminosos a Queralbs  per a l’any 2022 són els següents dilluns:

 24 de gener

28 de març

23 de maig

11 de juliol

22 d’agost

26 de setembre

28 novembre

 

Una setmana abans del dia fixat de recollida de voluminosos, cal que les persones interessades en que se’ls reculli algun material informin a l’ajuntament via correu electrònic o telèfon de la següent informació:

  • Nom i cognoms de l’usuari
  • Telèfon de contacte
  • Trastos que cal recollir

– Correu electrònic: info@ajqueralbs.cat

– Telèfon: 972 72 73 61

El punt de recollida, el qual estarà senyalitzat amb tanques,  està situat el pàrquing de nova creació de la Ctra. de Fontalba. Caldrà deixar els trastos preferentment el diumenge al vespre-nit. No s’autoritza a deixar cap material en aquest lloc fora de la data prevista de recollida de voluminosos

El servei de recollida de voluminosos comprèn la recollida dels trastos, residus classificats com a 200307, i dels electrodomèstics, classificats com 200135 i 200136, d’acord amb el Catàleg de residus de Catalunya, de tots els municipis de la comarca:

Residus municipals voluminosos

  • Mobles i altres
  • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
  • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

*El servei de recollida de voluminosos és específic per a mobles, estris i trastos vells domèstics.

En queden excloses

la resta de deixalles i, de forma expressa, les runes o qualsevol altre residu que pugui suposar un risc pel personal que fa la recollida com per la resta de ciutadans (objectes tallants o punxants, residus especials tòxics i perillosos, dipòsits amb gasoil o substàncies inflamables, etc.)

 

* El servei de recollida de trastos és únicament per a particulars, no és per als comerços, botigues, restaurants, bars, empreses, etc.