Junta de Govern Local

L’Ajuntament de Queralbs no disposa de Junta de Govern Local al no superar els 5.000 habitants

Competències de la Junta

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis